Edukacja pracowników

28Firma Alca plast servis, sro uważa, że ​​rozwój pracowników jest jedną z najlepszych inwestycji jaką firma może wprowadzić do swojej działalności.
Zgodnie z najnowszymi trendami w HR są stopniowo wdrażane systemy kompleksowego podejścia do pracy z pracownikami zależne od ich osobowości i potencjału zawodowego. W maju 2013 roku spółka z powodzeniem rozpoczęła realizację dwóletniego projektu "Równe szanse w edukacji pracowników Alca Plast servis, sro", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a zatrudnienie oraz budżetu państwa.

 

 

 

photo 274

Głównym celem tego projektu jest stworzenie systemu szkoleń dla pracowników firmy w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, a tym samym do poprawy usług firmy oraz jej ogólnego rozwoju. Projekt ma na celu przede wszystkim rozszerzenie i pogłębienie zakresu profesjonalnej wiedzy w swojej dziedzinie zawodowej zgodnie z wymogami modeli kompetencji kluczowych zawodów, umiejętności pracowników, a tym samym zwiększyć jakość i zakres usług świadczonych na rzecz klientów w trwałym systemie edukacji.

Projekt jest realizowany głównie w centrum szkoleniowym Alca Academy. W ramach kształcenia zawodowego nietechnicznego i edukacji technicznej, szczególnie zawodowej zostanie przeszkolonych w sumie 86 osób. W swoich działaniach, projekt obejmuje również wykorzystanie potencjału starszych pracowników, zwłaszcza po zakończeniu projektu, kiedy ci pracownicy znajdą zatrudnienie w pozycji mentora lub trenera wewnętrznego.

 

 

slogan ANG w550h62

EY2012 barevne