Gwarancja i karta gwarancyjna

6 lat
25 lat

Pobierać

Spółka Alcadrain, s. r. o. oferuje gwarancje ustawowe oraz przedłużone okresy gwarancji. Przez fachową i profesjonalną instalację mogą Państwo wyraźnie wpłynąć na funkcjonowanie, użytkową wartość produktu a tym samym na zadowolenie użytkownika z danego wyrobu. Na produkty Alca, które zostały zamontowane przez instalatora, spółka udziela przedłużonych okresów gwarancji.

Grupa produktów Podstawowy Gwarancja
(Ilość lat)
Rozszerzona Gwarancja
(Ilość lat)
Podtynkowe systemy instalacyjne WC    
Zbiorniki i ramy 2 15
Zawory napełniające boczno zasilane (linie produktów A150, A160) /
Zawory napełniające dolno zasilane
2 / 2 6 / 3
Zawory spustowe 2 3
Przyciski sterowania i akcesoria 2 2
Dolnopłuki i zawory 2 3
Syfony * 2 3
Nierdzewne odwodnienia podłogowe i kratka ściekowa ALCA *    
Zabudowane cześci nierdzewne odwodnień podłogowych i kratka ściekowa ALCA 2 25
Wymienne cześci nierdzewne odwodnień podłogowych i kratka ściekowa ALCA 2 3
Plastikowe odwodnienia liniowe ALCA * 2 6
Kratki ściekowe, wpusty deszczowe * 2 6
Deski sedesowe, połączenia elastyczne, akcesoria WC 2 2
Odwodnienia zewnętrzne *
2 6
Odwodnienia przemysłowe ze stali nierdzewnej 2 5
Odpływy i ruszty drenażowe – stal nierdzewna 2 25
Odpływy i ruszty drenażowe – stal ocynkowana 2 2
Ceramika sanitarna 2 2
Systemowe ścianki Alcasystem
Kompletne prefabrykowane ściany systemowe montowane przez profesjonalną firmę 2 15
Systemowe ściany montowane przez profesjonalną firmę 2 6
Oddzielne części 2 2

* Gwarancja obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu