Gwarancja i karta gwarancyjna

Spółka Alcadrain, s. r. o. oferuje gwarancje ustawowe oraz przedłużone okresy gwarancji. Przez fachową i profesjonalną instalację mogą Państwo wyraźnie wpłynąć na funkcjonowanie, użytkową wartość produktu a tym samym na zadowolenie użytkownika z danego wyrobu. Na produkty Alca, które zostały zamontowane przez instalatora, spółka udziela przedłużonych okresów gwarancji.

Grupa produktów Podstawowy okres gwarancyjny Przedłuzony okres gwarancyjny
Podtynkowe systemy instalacyjne WC    
Zbiorniki i ramy 2 lata 15 lat
Zawory napełniające boczno zasilane (linie produktów A150, A160) / Zawory napełniające dolno zasilane 2 / 2 lata 6 / 3 lata
Zawory spustowe 2 lata 3 lata
Zawory 2 lata 3 lata
Przyciski i akcesoria 2 lata 2 lata
Zbiorniki WC i zawory 2 lata 3 lata
Syfony * 2 lata 3 lata
Nierdzewne odwodnienia podłogowe i kratka ściekowa ALCA *    
Zabudowane cześci nierdzewne odwodnień podłogowych i kratka ściekowa ALCA 2 lata 25 lat
Wymienne cześci nierdzewne odwodnień podłogowych i kratka ściekowa ALCA 2 lata 3 lata
Odwodnienia liniowe plastikowe * 2 lata 6 lat
Podłogowe kratki ściekowe, Uniwersalne spusty deszczowe * 2 lata 6 lat
Deski sedesowe WC, Elastyczne podłączenia, Akcesoria WC 2 lata 2 lata
Odwodnienia zewnętrzne * 2 lata 6 lat
Odwodnienia przemysłowe ze stali nierdzewnej 2 lata 5 lat
Odpływy i ruszty drenażowe – stal nierdzewna 2 lata 25 lat
Odpływy i ruszty drenażowe – stal ocynkowana 2 lata 2 lata
Ceramika sanitarna 2 lata 2 lata

*Gwarancja ma zastosowanie do cech funkcjonalnych, nie obejmuje wykończenia powierzchni części metalowych produktu.