Przyciski sterujące i sensory

Przyciski sterujące bezdotykowe

Przyciski sterujące bezdotykowe